WebWisu

Med WebWisu gör du enkelt en odlingsplan, bokför skiftesvisa anteckningar och sänder skiftesdata till den elektroniska stödansökan.

Med hjälp av WebWisu effektiviserar du växtproduktionens planering och uppföljning. Tjänsten används via internetwebbläsare, så du behöver inte bekymra dig för uppdatering eller säkerhetskopiering, ty programmets upprätthållare gör dem centralt i servern.

    Så här drar du nytta av tjänsten:
  • Du gör en odlingsplan
  • Du planerar gödslingen och gör en näringsbalansberäkning
  • Du bokför skiftesvisa odlingsanteckningar
  • Du hämtar markkarteringsuppgifterna elektroniskt
  • Du skickar jordbruksskiftesblanketterna elektroniskt till stödansökan
  • Du utför ekonomiuppföljningen växtslagvis

WebWisus tilläggsdelen Karttjänst effektiviserar ytterligare gårdens odlingsplanering och underhåll av skiftesdata.

Vid övergången hjälper vårt programvarustöd. Du når vårt programvarustöd endera per telefon 09 8566 5969 eller via Ta kontakt- blanketten.
 Ta kontakt .

Beställ program
Logga in till WebWisu
Programpriser

Programvarustöd

puh. 09 8566 5969
Ta kontakt