Nya MobiWisu har publicerats 28.4.2014

MobiWisu är ett tilläggsprogram till WebWisu -webbtjänsten. MobiWisu fungerar nu med smarttelefonens och datorplattans webbläsare. Med hjälp av MobiWisu kan du kontrollera uppgifterna i din odlingsplan och spara odlingsanteckningar i skiftesbokföringen vid sidan av arbetena på åkern.

Anteckningar som är gjorda med MobiWisu uppdateras automatiskt direkt till din WebWisu, och ifall enhetens batteri skulle bli tomt leder det inte till att data försvinner. MobiWisu är en tilläggsdel till WebWisu och användningen baserar sig på en odlingsplan som är gjord med WebWisu.

    Med MobiWisu kan du bl.a.:
  • bläddra i skiftesdata och odlingsplanen
  • lägga till, ta bort och bearbeta uppgifter i odlingsplanen (t.ex. byte av gödsel) och spara odlingsanteckningar
  • anteckna åtgärder och observationer i skiftesdata

Så här tar du i bruk MobiWisu!

MobiWisu används med telefonens eller datorplattans webbläsare. Användningen kräver internetförbindelse. MobiWisu kräver inga installeringar utan kan tas i bruk genom att man loggar in med WebWisu-lösenorden på adressen https://m.webwisu.fi 

För att erhålla användarrättighet måste du beställa MobiWisu. Om du redan tidigare har skaffat en äldre version av MobiWisu, kan du direkt övergå till att använda den nya versionen utan beställning. Efter inloggningen visas den egna gårdens skiftesförteckning. Via förteckningen kan du titta igenom din odlingsplan och göra skiftesanteckningar.

Tekniska krav:

Det nya webbläsarbaserade MobiWisu-programmet fungerar med Windows Phone 8 -enheter (optimerat för Lumia). Det fungerar dessutom i flera andra enheter med webbläsare som stöder HTML5 -språket. För andra enheter kan vi ändå inte garantera att programmet fungerar till alla delar. Du kan provanvända MobiWisu utan förbindelse och avgiftsfritt under ibruktagningsmånaden och den därpå följande månaden.

Användning av MobiWisu kräver WebWisu -licens och en odlingsplan som är gjord med WebWisu. 

Priset för MobiWisu är 4,08 € /mån + moms. Den första faktureringsperioden är för de resterande månaderna i användningsperioden som är 1.6-31.5.  

 Beställ MobiWisu .

För att kunna utnyttja kartfunktionen i MobiWisu förutsätts dessutom licens för WebWisus Karttjänst, och att det kartografiska materialet är grundat från VIPU -tjänsten samt att basskiftena och jordbruksskiftena är kopplade till kartan på rätt sätt.  


Beställ program
Logga in till MobiWisu
Programpriser

Programvarustöd

puh. 09 8566 5969
Ta kontakt