Wakka - ekonomiprogram

Med Wakkaprogrammet sköter du lantbrukets bank- och ekonomiangelägenheter enkelt och snabbt.

Du behöver aktuell bokföring bl a för lantbrukets deklaration och företagets strategiska ledning. Granskning av förtagsverksamheten och verksamhetsutvecklingen grundar sig på ekonomiuppföljning.

Välj det program, som bäst optimerar behärskningen av gårdens ekonomi

  • Med MiniWakka sköter du lantbrukets bokföring och skriver ut mervärdesskatterapporter.
  • Med VeroWakka planerar och optimerar du därtill skatter samt skriver ut lantbrukets skattebokslut.
  • TuplaWakka passar gårdar, som har åtskiljt binäringsverksamheten till ett annat företag som kräver dubbelbokföring.
  • Fakturering kan fås som tilläggsdel i alla Wakka-program.
 
Beställ program
Ladda ner program
Programpriser

Programvarustöd

puh. 09 8566 5969
Ta kontakt

Läs mera om programmen

MiniWakka
VeroWakka
TuplaWakka
WebWakka
Fakturering

Skriv ut programmens egenskapstabell (PDF).