WebLammas

En tjänst för alla fårgårdar

Med hjälp av WebLammas upprätthåller du djurregistrets och produktionsuppföljningens uppgifter. Tjänsten är lätt att använda och den passar alla fårgårdar.

WebLammas kundbrev 31.3.2014 (PDF)


Den nyaste versionen 1.0.8.8 av WebLammas publicerades 3.3.2014!

WebLammas version 1.0.8.8 har publicerats
 

Information om de nya egenskaperna i WebLammas (PDF)

Så här drar du nytta av WebLammas:

  • Du kan hämta djur, som finns i djurregistret, hållningsplatser och lediga öronmärken till Weblammas.

  • Du bokför på samma gång djurregistrets och produktionsuppföljningens uppgifter. Du kan anmäla lamningar, köp, utmönstringar och förflyttningar med WebLammas.

  • Tackbidragsrapporterna underlättar uppgörandet av stödansökan. Med WebLammas kan du skriva ut en lista på stödberättigade djur.


Tilläggsnytta för produktionsuppföljningsgårdarna:

  • Du får produktionsuppföljningens uppgifter genast sparade i realtid.Du kan anteckna i WebLammas lammens vikter, ultraljudsmätningar, ett levande djurs EUROP-klassificering och ullbedömning.

  • Bearbetningsbara rapporter underlättar produktionens uppföljning samt utvecklingen av gårdens djurmaterial. Du kan skriva ut produktionsuppföljningens rapporter direkt i WebLammas.

  • Med visning av släktskapsgranskning kan du med hjälp av släktskapsberäkning söka lämpliga parningskumpaner.
    Det elektoniska släktträdet visar djurets släktskap så långt som det finns uppgifter om dem i databasen. Gemensamma förfäder märks ut med hjälp av färger.

  • Du kan skriva ut rapporter om ursprungsrasstödberättigade djur.

Beställ program

Programvarustöd

puh. 09 8566 5969
Ta kontakt

Anskaffningspris: 152 € 

Tillkommer årsavgift:
Produktionsuppföljnings-gårdar 59 €/år

Övriga gårdar 110 €/år
+ moms 24 %.

Instuktioner

Bruksanvisning (PDF)

Länk tillvågsystem (PDF)

Broschyren (PDF)

Versionen 1.0.8.4 (PDF)

Versionen 1.0.8.3 (PDF)

Video guide ny version

Video guide 2

Se även

Evira
Fårkontroll (på finska)
Finlands Fårförening