WebLammas

En tjänst för alla fårgårdar

Med hjälp av WebLammas upprätthåller du djurregistrets och produktionsuppföljningens uppgifter. Tjänsten är lätt att använda och den passar alla fårgårdar.

Den nya programversionen 1.0.9.7 av WebLammas är uppdaterad och har tagits i bruk lör 22.11.2014. Vid uppdateringen fick programmet nya nyttiga funktioner.
 

Information om funktionerna i WebLammas programversion 1.0.9.7: (PDF)

Titta på video anvisningarna WebLammas/WebVuohi Hämtning av djur och åtgärder: Katso video

Information om funktionerna i WebLammas tidigare programversion 1.0.8.8: (PDF)

Läs marsmånads kundbrev:  (PDF)

Så här drar du nytta av WebLammas:

  • Du kan hämta djur, som finns i djurregistret, hållningsplatser och lediga öronmärken till Weblammas.

  • Du bokför på samma gång djurregistrets och produktionsuppföljningens uppgifter. Du kan anmäla lamningar, köp, utmönstringar och förflyttningar med WebLammas.

  • Tackbidragsrapporterna underlättar uppgörandet av stödansökan. Med WebLammas kan du skriva ut en lista på stödberättigade djur.

  • Du får produktionsuppföljningens uppgifter genast sparade i realtid. Du kan anteckna i WebLammas lammens vikter, ultraljudsmätningar, ett levande djurs EUROP-klassificering och ullbedömning.

  • Bearbetningsbara rapporter underlättar produktionens uppföljning samt utvecklingen av gårdens djurmaterial. Du kan skriva ut produktionsuppföljningens rapporter direkt i WebLammas.
  • Rapporterna förenklar produktionsuppföljningen och utvecklingen av djurmaterialet. Du kan skriva ut produktionsuppföljningens rapporter direkt ur WebLammas.
  • Med visning av släktskapsgranskning kan du med hjälp av släktskapsberäkning söka lämpliga parningskumpaner.
    Det elektoniska släktträdet visar djurets släktskap så långt som det finns uppgifter om dem i databasen. Gemensamma förfäder märks ut med hjälp av färger.

  • Du kan skriva ut rapporter om ursprungsrasstödberättigade djur.

Beställ program

Programvarustöd

puh. 09 8566 5969
Ta kontakt

Programpriser från 1.1.2015:

Anskaffningspris: 

154 € + moms 24 %


Tillkommer årsavgift:
60 €/år + moms 24 %

Instuktioner

Bruksanvisning (PDF)

Länk tillvågsystem (PDF)

Versionen 1.0.8.4 (PDF)

Versionen 1.0.8.3 (PDF)

Video guide ny version

Video guide 2

Se även

Evira
Fårkontroll (på finska)
Finlands Fårförening