Aktuellt

Telefonnummer till kundtjänsten har förändrats fr.o.m. 3.11.2014  Läs mera

Anmäl dig nu till höstens WebWisu –nätutbildning.  Läs mera

Så här går du över från PC-Wisu till WebWisu  Läs mera

Versionen 1.87 av Ammu & Elmer och Pihvi har publicerats 2.7.2014.  Läs mera

Pröva på våra program gratis! Provperiod för WebWisu, WebWakka, WebLammas, MobiWisu, MobiAmmu och MobiPihvi 2 månader Läs mera

Nya MobiWisu har publicerats 28.4.2014  Läs mera

A-NettiLink kompetteras med Kedjeinformation. Man bör ladda ner en ny version av A-NettiLink!  Läs mera

WebWisus sida för jordbruksskiften har förnyats  Läs mera

WebWakka förnyar lantgårdarnas ekonomiadministrering  Läs mera

A-net link gör djuranmälningarna lättareLäs mera

Se alla nyheter Här


Nöt

Ammu & Elmer och Pihvi -nötprogrammen

Läs mera

Växt

Wisu-odlingsprogram

Läs mera

Ekonomi

Wakka-ekonomiprogram

Läs mera